« terug naar vorige pagina

Afspraken maken

Spreekuur

Het spreekuur is alleen op afspraak en vindt elke ochtend en middag plaats. De praktijk is de hele dag bereikbaar voor het maken van afspraken. Huisbezoeken graag voor 11.00 uur aanvragen.

Tevens is het mogelijk via een e-consult contact te zoeken (dit kan op de homepagina). 

Telefoonnummer: 0255-745045

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de aard en ernst van uw contact op verzoek van de huisarts. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Soms kan zij ook uw vraag direct beantwoorden of u een advies geven. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Extra tijd nodig

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek 

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Omdat de praktijk betere mogelijkheden biedt voor onderzoek en behandeling, zult u zoveel mogelijk worden verzocht naar de praktijk te komen. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Vraag een huisbezoek graag voor 11:00 uur aan. 

Niet verschenen op spreekuur zonder afbericht

Regelmatig komt het voor dat patiënten zonder afbericht niet verschijnen op het spreekuur. Als u onverwacht toch niet kunt of wilt komen op de gemaakte afspraak dient u dit te melden bij de assistente, zo maakt u ruimte voor een ander. Bij niet afgemelde afspraken kunnen er kosten in rekening gebracht worden.