« terug naar vorige pagina

Behandelinformatie

Op deze pagina treft u verschillende artikelen aan die iets uitleggen over een bepaalde behandeling. We hopen dit in de loop van de tijd uit te breiden.

Behandelingen

 • oren uitspuitenOren uitspuiten wordt gedaan wanneer men het gevoel heeft dat er een ‘prop’ in de oren zit. Als dit het geval kunt u een afspraak maken bij de assistente. Voordat u de afspraak heeft moet u eerst 3 dagen van te voren gaan druppelen met olie (maakt niet uit welke, slaolie, zonnebloemolie) dit is nodig zodat het uitspuiten hierdoor iets gemakkelijker gaat. Als u de afspraak heeft zal de assistente eerst in uw oren kijken of er daadwerkelijk een prop inzit en dan gaat ze het uitspuiten, met een speciale oorspuit en water. Er wordt water in uw oor gespoten en als het goed is loopt het water er vanzelf weer uit met de prop. Als er een prop uit is gekomen zal de assistente nogmaals in uw oor kijken of alles daadwerkelijk weg is, zo niet dan herhaalt ze het nogmaals en anders begint ze aan het andere oor op dezelfde manier. Het uitspuiten doet geen pijn, maar kan een vreemd gevoel geven.

 • bloeddruk-metenDe bloeddruk wordt meestal door de assistente gemeten. U krijgt een manchet om uw arm en deze wordt dan opgepompt, de assistente/ huisarts luistert dan naar de bloeddruk en laat hem langzaam leeglopen. Hierna zal de assistente u vertellen hoe hoog de bloeddruk is. Je hebt een bovendruk en een onderdruk het hoogste en eerste getal is de bovendruk en het laagste en tweede getal is de onderdruk. De bloeddruk is uiteraard per patiënt verschillend en het is daarom moeilijk te zeggen wat een goede/ normale bloeddruk is. Het streven is algemeen naar de 130/80. Indien de bloeddruk te hoog is zal de assistente het overleggen met de huisarts om te kijken wat het verdere beleid moet worden. Mensen die bekend zijn met een hoge bloeddruk, wordt ook wel hypertensie genoemd. Ze komen periodiek voor controle en 1x per jaar voor de jaarlijkse controle, vooraf hieraan vooraf wordt ook bloed geprikt voor het cholesterol en de nierfunctie. Ook het maken van een 24-uurs bloeddrukmeting gebeurt bij ons in de praktijk. U maakt daarvoor een afspraak bij de assistente op aanvraag van de huisarts of praktijkondersteuner.

 • Als er sprake is van een onregelmatige hartslag en uw huisarts het nodig vindt om dit nader te onderzoeken kunt u doorverwezen worden voor een holterfoon onderzoek. U krijgt dan bij de praktijkondersteuner een kastje waarop u 24-uur per dag een eventuele hartritme stoornis kunt opnemen. Dit wordt doorgegeven aan een speciale centrale die bericht geeft aan de praktijk. Meestal krijgt u het kastje een aantal dagen waarna een evaluatie plaatsvindt bij uw huisarts of de praktijkondersteuner. Als het nodig is wordt u door verwezen naar de cardioloog.

 • Voor het maken van een ECG kunt u op verzoek van de huisarts of praktijkondersteuner een afspraak maken bij de assistente. Er zal op vakkundige wijze een beoordeling plaatsvinden en zo nodig een overleg met een cardioloog.

 • In de praktijk kunt u ook terecht voor een uitgebreid longfunctieonderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan door de praktijkondersteuner en beoordeeld door de praktijkondersteuner en uw huisarts. Bij onduidelijkheden is er overleg met een longarts.

 • Elk jaar wordt in Nederland bij ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld. Het komt voor bij vrouwen van alle leeftijden, maar het meest bij vrouwen van 30 tot en met 60 jaar. Daarom worden alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar eens in de vijf jaar uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Baarmoederhalskanker is een ziekte die zich over het algemeen zeer langzaam ontwikkelt. Onderzoek heeft uitgewezen dat een uitstrijkje om de vijf jaar meestal voldoende is om baarmoederhalskanker in een vroeg stadium te kunnen opsporen.
  Baarmoederhalskanker ontstaat namelijk meestal uit cellen in het slijmvlies op de grens van baarmoederhals en baarmoedermond en dat gebeurt doorgaans heel langzaam. Hierdoor is het mogelijk om beginnende afwijkingen op te sporen die zich (nog) niet tot kanker hebben ontwikkeld. Dit kan uw huisarts met een eenvoudig onderzoek, het uitstrijkje, doen. Vroege stadia van baarmoederhalskanker geven meestal nog geen klachten. Dus ook als u geen klachten heeft, is meedoen aan het bevolkingsonderzoek belangrijk. Als u wel klachten heeft, is het belangrijk dat u meteen naar de huisarts gaat en niet wacht op de volgende uitnodiging.

  Kosten voor het onderzoek

  Deelname aan het bevolkingsonderzoek is gratis; het wordt betaald uit de Rijksbegroting. U hoeft dus niet te betalen voor uw bezoek aan de huisarts en het laten maken van het uitstrijkje. Ook de uitslag van het onderzoek is gratis. Een eventueel herhalingsuitstrijkje na zes weken, omdat het eerste uitstrijkje slecht te beoordelen is, valt ook onder het bevolkingsonderzoek en kost u niets.

  Een uitstrijkje bij de gynaecoloog is niet altijd gratis. Vraag van te voren aan de gynaecoloog of het uitstrijkje gratis is. De vergoeding van overige herhalingsuitstrijkjes en eventuele vervolgonderzoeken en behandelingen is afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. Ditzelfde geldt voor uitstrijkjes die niet op uitnodiging gemaakt worden, maar bijvoorbeeld op medische indicatie of op eigen verzoek.